en-Napoleon Bonaparte

16/06/1814

De vesting IJzendijke bood in de zeventiende en achttiende eeuw dapper weerstand tegen diverse bestormingen. Maar in de jaren 1747-1748 en 1794-1814 was IJzendijke in Franse handen. Napoleon beloonde zijn legeraanvoerders vaak met landgoederen; gevolg hiervan was dat in de laatstgenoemde periode een deel van de grond in Zeeuws-Vlaanderen eigendom werd van de Franse en Waalse adel. Ook na 1814 bleef een aanzienlijk deel van de grond in Franse en Waalse handen.


Volgens de overlevering zouden de troepen van Napoleon nog in onze schuur geslapen hebben....... heb tot op heden nog geen schatten gevonden, maar het waren misschien ook maar  arme drommels, die soldaten. 

We blijven zoeken :-)